Hướng dẫn lập giấy nộp tiền thuế điện tử

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn lập Giấy nộp tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí môn bài, tiền chậm nộp và các khoản khác qua mạng (nộp thuế điện tử)…

Bước 1: Truy cập trang http://thuedientu.gdt.gov.vn, đăng nhập bằng tài khoản đuôi -QL

Bước 2: Chọn Nộp thuế >> Lập giấy nộp tiền >> Chọn ngân hàng công ty đăng ký tài khoản nộp thuế

Bước 3: Chọn Loại tiền và Số tài khoản ngân hàng dùng để nộp thuế

Bước 4: Chọn tài khoản ngân hàng sẽ nhận tiền thuế (ngân hàng này do Kho bạc mở tại Ngân hàng Thương mại, chọn ngân hàng nào cũng được)

Bước 5: Chọn kỳ nộp thuế và gõ theo định dạng

Nếu nộp cho nhiều kỳ hoặc ko rõ nợ thuế từ bao giờ thì ghi kỳ hiện tại. Cơ quan thuế sẽ gạch nợ theo phát sinh từ cũ tới mới

Bước 6: Chọn mục thuế, loại thuế muốn nộp

Bước 7: Điền Ghi chú (ko bắt buộc), Số tiền, Mã chương (tra mã chương tại tracuunnt.gdt.gov.vn).

Lưu ý: Tổng số ký tự phải nhỏ hơn 210, nếu vượt 210 ký tự thì phải tách giấy nộp tiền ra

Sau khi lập xong, ấn Hoàn thành

Bước 8: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, cắm chữ ký số sau đó ấn Ký và nộp

Bước 9: Tra cứu lại giấy nộp tiền.

– Nếu trạng thái là: Nộp thuế thành công >> Xong

– Nếu trạng thái là: Xử lý không thành công tại ngân hàng do không đủ số dư >> Phải nộp thêm tiền vào tài khoản (Lưu ý: Tài khoản ngân hàng phải duy trì số dư tối thiếu theo quy định của ngân hàng, thương là 1.000.000 VNĐ)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Cre: Tổng hợp

Danh mục: Tin tức