Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, nội dung dữ liệu về thuế khi chuyển nhượng bất động sản, quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức thư viện là những chính sách mới được quan tâm trong tháng 8/2022.

1. Nội dung dữ liệu về thuế khi chuyển nhượng bất động sản trong dự án?

Nghị định 44/2022/NĐ-CP được ban hành vào ngày 29 tháng 6 năm 2022.

Theo đó, thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng một số loại bất động sản được quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 12 Nghị định 44/2022/NĐ-CP bao gồm:

– Tổng số thuế thu được từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

– Tổng số giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản trên địa bàn.

– Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản trên địa bàn.

Cụ thể, các loại bất động sản quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 12 Nghị định 44/2022/NĐ-CP (quy định về thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản) bao gồm:

– Nhà ở riêng lẻ (biệt thự, nhà liền kề).

– Căn hộ chung cư để ở.

– Đất để xây dựng nhà ở (theo hình thức phân lô, bán nền).

Nghị định 44/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2022 và thay thế Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

2. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường từ 25/8/2022?

Ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó, bổ sung thêm quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt.

Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử dụng bao bì chứa chất thải sinh hoạt theo quy định.

(Hiện hành, Nghị định 155/2016/NĐ-CP không có quy định về mức phạt đối với cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt)

Đồng thời, Nghị định 45/2022/NĐ-CP cũng quy định cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng từ 300kg/ ngày trở lên thì sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải;

– Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đối với hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

Nghị định 45/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/8/2022 và thay thế Nghị định 155/2016/NĐ-CPNghị định 55/2021/NĐ-CP .

3. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức thư viện?

Ngày 01/7/2022, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ban hành Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Trong đó, có quy định tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành thư viện cụ thể như sau:

– Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

– Tâm huyết với nghề, trung thực, khách quan, thẳng thắn; làm việc khoa học, có chính kiến rõ ràng; có thái độ khiêm tốn, đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân; có ý thức đấu tranh với những hành vi sai trái, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Tôn trọng quyền tiếp cận và sử dụng thư viện của mọi tầng lớp nhân dân theo quy định của pháp luật. Có ý thức cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thư viện.

– Có tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.

4. Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính?

Ngày 29/6/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2022/TT-BTC quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính.

Trong đó quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính bao gồm:

– Giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán.

– Giám định tư pháp về giá.

– Giám định tư pháp về chứng khoán.

– Giám định tư pháp về thuế.

– Giám định tư pháp về hải quan.

– Giám định tư pháp về tải sản công.

– Giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp.

– Giám định tư pháp về các lĩnh vực tài chính khác theo quy định của pháp luật.

So với Thông tư 138/2013/TT-BTC hiện hành Thông tư 40/2022/TT-BTC đã bổ sung 02 lĩnh vực giám định tư pháp là giám định tư pháp về tải sản công và giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp.

Thông tư 40/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/8/2022 và thay thế Thông tư 138/2013/TT-BTC.

Nguồn: Sưu tầm

Danh mục: Tư vấn luật